Hjem
Avdeling for naturhistorie

Vitenskapelige samlinger

Hovedinnhold

Samlingene ved Avdeling for naturhistorie omfatter botanikk, geologi og zoologi. Disse er bygd opp ved aktiv innsamling gjennom mer enn 100 år. Grunnlaget for innsamling er forskning, og materialet blir ivaretatt for dokumentasjon av forskningsresultat samt for nye undersøkelser.

Etter hvert som nye metoder blir utviklet, blir materialet igjen aktivisert. Utlån og innlån, samt samarbeid nasjonalt og internasjonalt, er grunnleggende aktiviteter ved museet.

Botaniske samlinger

Geologiske samlinger

Zoologiske samlinger