Hjem
Avdeling for naturhistorie

Seksjon for paleobiologi og geologi

Seksjonen fokuserer på vegetasjons- og faunahistorie, berggrunndannelse og geoarkeologi. Den paleobiologiske forskningen identifiserer fortidens planter og dyr basert på pollen, frø og bein, mens geoarkeologi identifiserer bergartene i f.eks. byggestein og kvernstein. Materialet tar utgangspunkt i de vitenskapelige samlingene og nye innsamlinger i felt.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen Fortidens landskap og miljø ligger ved seksjonen. Innen vegetasjonshistorie fokuseres det i særlig grad på kulturlandskapsutvikling og menneskenes påvirkning på landskapet gjennom tid. Istidens dyreliv og introduksjonen av husdyr er sentrale forskningsretninger innen faunahistorie. Nye naturvitenskapelige metoder innen genetikk (aDNA) og geofysikk (isotoper og sporstoffer) brukes til studier av slektskapsforhold, klima og næringsopptak. Innen geologi gjøres geologisk kartlegging og beskrivelser av bergarter.

 

Seksjonen har omfattende samarbeid med andre fagdisipliner - spesielt arkeologi - og mye av aktiviteten ved seksjonen er eksternt finanisert.