Hjem
Avdeling for naturhistorie

Seksjon for taksonomi og evolusjon

Denne seksjonen fokuserer på biosystematisk forskning på planter og dyr. Den taksonomiske forskningen beskriver dyr og planter som er hittil ukjent for vitenskapen og tar utgangspunkt i de vitenskapelige samlingene og nye innsamlinger i felt. I tillegg fokuseres det på slektskap mellom arter og høyere taksa basert på fylogenetiske analyser.

Seksjonen har to forskergrupper: Biosystematikk og Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon. Forskningen har generelt en global innretning, med en holistisk tilnærming til taksonomi hvor man integererer morfologi, økologi og molekylære data i arbeidet med å avgrense og beskrive arter.Fylogenetiske analyser benyttes i klassifikasjon såvel som i biogegrafiske analyser både på artsnivå og høyere taksa.

Innen botanisk systematikk fokuseres det i særlig grad på rosefamilien (e.g. Geum, Sorbus) og den Nord-boreale lavflora. Innen zoologisk systematikk studeres fisk fra det nord-Atlantiske dyphavet, flerbørstemark, marine snegler, ulike typer krepsdyr, ribbemaneter, ormebløtdyr (Aplacophora), tusenbein, teger, biller, sommerfugler og tovinger.

Seksjonen samarbeider med Artsdatabanken og MUSIT for offentligjøring og kuratering av beleggsmateriale.