Hjem
Neuro-SysMed (NSM)
Forskerskolen

Neuro-SysMeds Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap

Neuro-SysMeds Forskerskole for translasjonell nevrovitenskap er forankret i det nevrovitenskapelige miljøet ved Neuro-SysMed, og tilbyr forskerutdanning for ph.d.- kandidater fra og med høsten 2021. Hensikten med forskerskolen er å gi ph.d.- kandidater grunnleggende innsikter i translasjonell nevrovitenskap, og skal være et viktig supplement til den etablerte forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet, UiB.

Photo with the audience in the room, and a speaker on stage.
Foto/ill.:
Tone Skår.

Hovedinnhold

Ledelsen ved Forskerskolen er ved Førsteamanuensis Nina Grytten Torkildsen, Forskerskoleleder, i samarbeid med Professor Kjell-Morten Myhr, senterleder ved Neuro-SysMed og Professor Charalompos Tzoulis, nestleder ved Neuro-SysMed. 

Ved Neuro-SysMed kjøres det i tillegg kurs og seminarer som tar utgangspunkt i fagmiljøet ved Neuro-SysMed, samt en serie med Junior Scientist Symposium og seminarrekker som involverer samtlige disipliner representert ved Neuro-SysMed: multippel sklerose (MS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Parkinsons sykdom, demens, cellemodeller, metabolomikk, biomarkører, informatikk, medikamentscreening, epidemiologi og registerforskning, omsorgsforskning og vitenskapsteori, samt lidelse. 

Forskerskolen skal være et forum for både yngre og etablerte forskere, for møter og diskusjon av egne prosjekter, og skal legge til rette for samarbeid. Undervisningen ved Forskerskolen skjer ved inviterte lokale aktører for å gi ph.d.-kandidater og forskere innsikt i hvilke ressurser som finnes i det umiddelbare forskermiljøet, samtidig som internasjonale foredragsholdere blir invitert for å introdusere deltakerne til å gjøre seg kjent internasjonalt, knytte nettverksbånd utenfor Neuro-SysMed, og stimulere til utenlandsopphold i forskning.

Hensikt: 

  • Å tilby opplæring i translasjonell nevrovitenskap og problemstillinger knyttet til forskningsvirksomheten i et ph.d.- forløp.
  • Å tilby miljø for nettverksbygging for å formidle entusiasme for translasjonell nevrovitenskap og tverrfaglig forskningssamarbeid.
  • Tilrettelegge for interaksjon og nettverksbygging mellom forskere, og formidling av ideer i et stimulerende og aspirerende forskningsmiljø. 

Aktiviteter som er etablert

Du finner en oversikt hvilke aktiviterer som er etablert, på denne siden.