Hjem

Norsk Forvaltningspanel

nfp_forvaltningspanelet_final_grey.jpg

Norsk forvaltningspanel - mer aktuell og relevant kunnskap!

Forvaltningspanelet er en internettbasert undersøkelse av ansatte i offentlig administrasjon i Norge. Undersøkelsen omhandler saker som er viktige for samfunnet, offentlig administrasjon og demokrati. Panelet er initiert og drives av forskere ved de største forskningsuniversitetene og institusjonene, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Forvaltningspanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.

Er du ansatt i sentralforvaltningen og ønsker å delta i Norsk Forvaltningspanel? Du finner undersøkelsen her.

Initiativet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning og Norwegian Research Centre (NORCE).

Panelet blir driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

PÅMELDING
nfp_forvaltningspanelet_final_grey.jpg

Vil du delta i Norsk forvaltningspanel?

Vil du vere med i panelet? I etableringsrunden rekrutterer vi bare ansatte i sentralforvaltningen, altså departement og direktorat (unntatt regionkontor). På sikt ønsker vi å rekruttere forvaltningsansatte på alle forvaltningsnivåer.

Ny publikasjon
kampen_mot_surveymonsteret.png

Kampen mot surveymonsteret begynner

I siste utgave av Stat & Styring kan du lese Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars sin artikkel om korleis Norsk forvaltningspanel skal bekjempe det såkalte "surveymonsteret".

koordinert datainnsmaling
KODEM_DEMO.jpg

KODEM: Koordinerte online paneler

Denne høsten vil vi for første gang samle inn data fra fire ulike sub-populasjoner på samme tid. Dette er et pilotprosjekt for forskning på demokrati og styresett i Norge.

Spørsmål om Norsk forvaltningspanel?

Kontakt oss på nfp@uib.no