Hjem

Norsk forvaltningspanel

Hovedinnhold

nfp_forvaltningspanelet_final_grey.jpg

Norsk forvaltningspanel - mer aktuell og relevant kunnskap!

Har du fått invitasjon til undersøkelsen? Logg inn her for å starte!

Norsk forvaltningspanel er en forskningsdrevet spørreundersøkelse av ansatte i offentlig administrasjon i Norge. Undersøkelsen omhandler saker som er viktige for samfunnet, offentlig administrasjon og demokrati. Panelet er initiert og drives av forskere ved de største norske forskningsuniversitetene og institusjonene, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Forvaltningspanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.

Initiativet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning og Norwegian Research Centre (NORCE).

Panelet blir driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

Den nyeste undersøkelsen er klar! Hvis du er deltaker, logg inn her.

Sommeren 2024
Logo av Norsk forvaltningspanel med tekst "Runde 5" oppå

Runde fem av Norsk forvaltningspanel sendes ut i juni

Juni 2024 sendes femte runde av Norsk forvaltningspanel ut til den norske sentralforvaltningen. Denne gangen fokuserer spørreundersøkelsen på forholdet mellom politikk og forvaltning, tidsbruk og arbeidsrutiner og endringsprosesser i forvaltningen. Som tidligere, er undersøkelsen rettet mot ansatte...

Om NFP
Bokstavene FAQ på klosser

Praktisk informasjon

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål. Kontakt oss på nfp@uib.no dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her.

KODEM_DEMO
Bilde av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og KODEM-logoer

Første resultater fra pilotprosjektet Koordinerte onlinepaneler publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.

Publikasjon
Stockphoto, Colorbox

Norske byråkrater har høyere tillit til andre mennesker enn «vanlige folk»

Ny artikkel i Stat og Styring bruker data fra Norsk Forvalningspanel (NMP) og kartlegger meningene til ansatte i flere norske forvaltningsorganer rundt utdanningsbakgrunn, trivsel, og fartstid i sentralforvaltningen. I tillegg blir forvalningspaneltes respondenters holdninger rundt tillit...

Publikasjon
kampen_mot_surveymonsteret.png

Kampen mot surveymonsteret begynner

I siste utgave av Stat & Styring kan du lese Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars sin artikkel om korleis Norsk forvaltningspanel skal bekjempe det såkalte "surveymonsteret".

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: nfp@uib.no

Deltakere kan også ringe hjelpetelefonen: 55 23 40 00

Åpningstid for telefonen:

Ukedager: Kl. 9-11 og 12-14

Helger: Stengt

Undersøkelsene er åpne i omtrent tre uker før de stenges.