Hjem

Norsk forvaltningspanel

Hovedinnhold

nfp_forvaltningspanelet_final_grey.jpg

Norsk forvaltningspanel - mer aktuell og relevant kunnskap!

Norsk forvaltningspanelet er en internettbasert undersøkelse av ansatte i offentlig administrasjon i Norge. Undersøkelsen omhandler saker som er viktige for samfunnet, offentlig administrasjon og demokrati. Panelet er initiert og drives av forskere ved de største forskningsuniversitetene og institusjonene, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Forvaltningspanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.

Initiativet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning og Norwegian Research Centre (NORCE).

Panelet blir driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

Høsten 2023
Illustration of guy working on a computer

Ny runde med Norsk forvaltningspanel

I november 2023 blir det sendt ut en ny runde av Norsk forvaltningspanel til ansatte i den norske sentralforvaltningen. Svarene skal brukes på forskning på norsk offentlig forvaltning.

Om NFP
Bokstavene FAQ på klosser

Praktisk informasjon

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål. Kontakt oss på nfp@uib.no dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her.

KODEM_DEMO
Bilde av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og KODEM-logoer

Første resultater fra pilotprosjektet Koordinerte onlinepaneler publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.

Publikasjon
Stockphoto, Colorbox

Norske byråkrater har høyere tillit til andre mennesker enn «vanlige folk»

Ny artikkel i Stat og Styring bruker data fra Norsk Forvalningspanel (NMP) og kartlegger meningene til ansatte i flere norske forvaltningsorganer rundt utdanningsbakgrunn, trivsel, og fartstid i sentralforvaltningen. I tillegg blir forvalningspaneltes respondenters holdninger rundt tillit...

Publikasjon
kampen_mot_surveymonsteret.png

Kampen mot surveymonsteret begynner

I siste utgave av Stat & Styring kan du lese Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars sin artikkel om korleis Norsk forvaltningspanel skal bekjempe det såkalte "surveymonsteret".

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: nfp@uib.no

Deltakere kan også ringe hjelpetelefonen: 55 23 40 00

Åpningstid for telefonen:

Ukedager: Kl. 9-11 og 12-14

Helger: Stengt

Undersøkelsene er åpne i omtrent tre uker før de stenges.