Hjem

Norsk Forvaltningspanel

Hovedinnhold

nfp_forvaltningspanelet_final_grey.jpg

Norsk forvaltningspanel - mer aktuell og relevant kunnskap!

Forvaltningspanelet er en internettbasert undersøkelse av ansatte i offentlig administrasjon i Norge. Undersøkelsen omhandler saker som er viktige for samfunnet, offentlig administrasjon og demokrati. Panelet er initiert og drives av forskere ved de største forskningsuniversitetene og institusjonene, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Forvaltningspanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.

Initiativet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning og Norwegian Research Centre (NORCE).

Panelet blir driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

Har du blitt invitert til undersøkelsen men får ikke logget deg inn? Våre undersøkelser er tilgjengelige kun en begrenset periode. Dersom du ønsker å delta delta i fremtidige undersøkelser, kan du melde deg inn i panelet her. 

Nyhet
Logo av Norsk forvaltningspanel, Norsk representantpanel og Norsk medborgerpanel

Ny koordinert runde av Norsk forvaltningspanel!

Denne våren blir tredje runde av Forvaltningspanelet sendt ut. Denne gangen er Forvaltningspanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

KODEM_DEMO
Bilde av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og KODEM-logoer

Første resultater fra pilotprosjektet Koordinerte onlinepaneler publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.

Ny publikasjon
Stockphoto, Colorbox

Norske byråkrater har høyere tillit til andre mennesker enn «vanlige folk»

Ny artikkel i Stat og Styring bruker data fra Norsk Forvalningspanel (NMP) og kartlegger meningene til ansatte i flere norske forvaltningsorganer rundt utdanningsbakgrunn, trivsel, og fartstid i sentralforvaltningen. I tillegg blir forvalningspaneltes respondenters holdninger rundt tillit...

Rapporter
NFP

Resultater fra første runde

Vil du vite mer om de som deltar i Norsk forvaltningspanel? Nå har vi publisert en deskriptiv rapport fra runde 1. Her finner du også den første metoderapporten.
Publikasjon
kampen_mot_surveymonsteret.png

Kampen mot surveymonsteret begynner

I siste utgave av Stat & Styring kan du lese Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars sin artikkel om korleis Norsk forvaltningspanel skal bekjempe det såkalte "surveymonsteret".

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: nfp@uib.no

Deltakere kan også ringe hjelpetelefonen: 55 23 40 00

Åpningstid for telefonen:

Ukedager: 9-11 og 12-14

Helger: Stengt