Hjem
Norsk forvaltningspanel
koordinert datainnsmaling

KODEM: Koordinerte online paneler

Gjennom KODEM kan forskere stille de samme spørsmålene i fire ulike sub-populasjoner på samme tid. Dette er et pilotprosjekt for forskning på demokrati og styresett i Norge.

KODEM_DEMO.jpg
Foto/ill.:
DIGSSCORE

Hovedinnhold

KODEM er en ny, digital infrastruktur for samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning. Gjennom koordinert datainnsmaling i flere sub-populasjonspanel legger vi til rette for forskning på demokrati og styresett i Norge. Dette er et samarbeid mellom de største forskningsuniversitetene (UiO, NTNU og UiB), ledende forskningsmiljøer i Norge (ISF, NORCE og UiA), og Norsk senter for forskningsdata.

Det ble gjennomført en pilotundersøkelse høsten 2020 med følgende subpanel: 

Norsk medborgerpanel

Norsk medborgerpanel (NMP) hadde første undersøkelse i 2013. I 2015 ble Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) etablert, noe som førte til utvidelse av NMP. NMP er nå et permanent internettpanel med ca 11000 deltakere tilfeldig trukket fra Folkeregisteret og er det første panelet for forskningsformål i Norge som utelukkende benytter internett. 

Norsk representantpanel 

I 2018 ble et representantpanel etablert hvor alle folkevalgte representanter i Norge på alle politiske nivåer ble rekruttert. Det har nå blitt gjennomført tre runder av dette panelet. I tredje runde, våren 2020, bestod panelet av 3748 respondenter, over 6000 folkevalgte har deltatt i undersøkelsen til sammen.

Norsk forvaltningspanel

Høsten 2020 ble forvaltningspanelet etablert. Her vil på sikt byråkrater og tjenestepersoner på ulike forvaltningsnivåer i Norge bli rekruttert. I første runde blir ansatte i departement og direktorat rekruttert. Dette panelet vil kunne bidra med kunnskap i feks i pågående reformprosesser, som kommunestrukturreformen og regionreformen. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, sammen med Institutt for statsvitenskap ved UiO og Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved UiA er førende her, men også ISF og Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU er med.

Norsk journalistpanel

Også et journalistpanel hvor alle journalister og redaktører i Norge inviteres inn, er under etablering. Mediene har en særegen makt til å sette dagsorden og informere befolkningen, og utgjør en viktig arena for debatt. Ved å følge journalister og redaktører over tid vil panelet innhente informasjon om hvordan de prioriterer, arbeider og oppfatter sentrale saksområder. Panelet er initiert av forskere ved Universitetet i Bergen, og er et prosjekt som skal tjene forskningsformål. Dette er et samarbeid mellom DIGSSCORE ved Universitetet i Bergen og kunnskaps- og næringsklyngen Media City Bergen.