Hjem
Norsk forvaltningspanel

Om Norsk forvaltningspanel

Norsk forvaltningspanel er åpent for alle forskningsmiljø og vil sikre høy kvalitet i datainnsamlingen. Dette blir en kilde til anvendbar, relevant kunnskap på kontinuerlig basis.

Hovedinnhold

Norsk forvaltningspanel er en internettbasert undersøkelse av ansatte i offentlig administrasjon i Norge. I etableringsrundene rekrutterer vi bare ansatte i sentralforvaltningen, altså departement og direktorat (unntatt regionkontor). På sikt ønsker vi å rekruttere forvaltningsansatte på alle forvaltningsnivåer.

Undersøkelsen omhandler saker som er viktige for samfunnet, offentlig administrasjon og demokrati. Panelet er initiert og drives av forskere ved de største forskningsuniversitetene og institusjonene, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Forvaltningspanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.