Hjem
Norsk forvaltningspanel

Formålet med Norsk forvaltningspanel

Etablering av NFP vil sikre en ryddig og effektiv gjennomføring av forvaltningsforskning i Norge på en måte som aldri tidligere har vært mulig.

Hovedinnhold

Norsk forvaltningspanel følger deltakerne over tid. En viktig del av forskningen er å kartlegge endringer i folks meninger om viktige spørsmål gjennom flere år. Vi vil gjennomføre to undersøkelser i året. Den ene undersøkelsen vil være rettet mot temaer knyttet til din jobb i forvaltningen. Den andre undersøkelsen vil også inneholde forskjellige temaer som for eksempel demokrati, miljø, innvandring, arbeid, helse og medier. I tillegg kan det bli aktuelt å be om deltakelse i kortere undersøkelser i forbindelse med spesielle hendelser.