Hjem
Norsk forvaltningspanel

Kampen mot surveymonsteret

Forvaltningsbyråkrater og samfunnsforskere har lenge vært plaget med inflasjon i spørreundersøkelser og lav responsrate. Norsk forvaltningspanel representerer en ny tilnærming til innsamling av forskningsdata om forvaltningens virkemåte. Her kan du lese mer om hvordan panelet ble til.

NFP logo
Foto/ill.:
DIGSSCORE

Hovedinnhold

Gjennom en rekke artikler i tidsskriftet Stat & Styring de siste fire årene har det såkalte Surveymonsteret blitt adressert. 

I 2016 la Helge Renå frem en rekke forslag for hvordan både forvaltningen og forskningsmiljøene kan oppnå høyere responsrate, mindre volum og mer kvalitet på spørreundersøkelser som blir gjennomført blant forvaltningsansatte. Artikkelen "Til kamp mot survey-monsteret" kan du lese her. 

Året etter publiserer Renå en ny artikkel, sammen med Jarle Trondal, der de skisserer mer konkret hvorfor og hvordan et norsk forvaltningspanel bør organiseres. "Slik vinnes kampen mot surveymonsteret" finner du her. 

I 2018 startet for alvor arbeidet med de Koordinerte Online panelene for forskning på DEMokrati og styresett i Norge (KODEM), som du kan lese mer om her. Norsk forvaltningspanel ble med det del av en storsatsning på en ny samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. 

Det siste bidraget i Stat & Styring heter "Kampen mot surveymonsteret begynner". Nå blir endelig Norsk forvaltningspanel etablert. I denne artikkelen presenterer Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars hvordan panelet vil bli driftet, og oppfordrer ansatte i sentralforvaltningen til å delta i høstens datainnsamling