Hjem
Norsk Forvaltningspanel

Informasjon for deltakere

Velkommen til Norsk forvaltningspanel, en internettbasert spørreundersøkelse som går ut til ansatte i offentlig administrasjon i Norge. Om du velger å delta vil svarene dine brukes til forskning på norsk forvaltning, politikk og samfunn. De vil bli behandlet konfidensielt.

Hovedinnhold

Dette panelet vil redusere antall spørreundersøkelser gjennom koordinert datainnsamling. Dette blir en kilde til anvendbar, relevant kunnskap på kontinuerlig basis. Panelet er åpent for alle forskningsmiljø i Norge og vil sikre høy kvalitet i datainnsamlingen. Initiativet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norwegian Research Centre (NORCE).

Norsk forvaltningspanel vil blant annet inneholde spørsmål om hvordan beslutninger tas i forvaltningen og hvordan man prioriterer i beslutningsprosesser, hvordan man samarbeider med ulike typer aktører, samt spørsmål om holdninger til for eksempel reformer i offentlig sektor.

Det at vi samler inn informasjon om dine synspunkter over tid gjør det mulig å forstå forvaltningen på en mye bedre måte enn gjennom undersøkelser som blir gjennomført bare en gang. Vi håper du blir med og lar dine meninger telle. Siden prosjektet er langsiktig, vil vi gjerne kontakte deg igjen dersom du gir oss tillatelse til det.

Det er frivillig å delta i Norsk forvaltningspanel. Hver undersøkelse tar rundt 10-15 minutter, men du kan bruke kortere eller lengre tid. Du må ha tilgang til internett via mobiltelefon, datamaskin eller lignende for å gjennomføre undersøkelsen.

E-postadressen din har vi samlet inn via Depkatalog eller nettsiden til direktoratet/tilsynet du arbeider i. Hvis du ikke ønsker å delta vil dine data (navn, arbeidsplass og epostadresse) bli slettet fra våre registre før 2022. Ved oppstart av nye prosjekt senere, og ny innsamling av adresser, kan du likevel bli invitert på nytt.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) "nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse" og artikkel 9 nr 2 bokstav j) "nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning". Supplerende rettslig grunnlag er personopplysningsloven § 8.

Du kan lese mer om databehandling og personvern her. Ofte stilte spørsmål svarer vi på her. Du kan også lese mer om formålet med Norsk forvaltningspanel i denne artikkelen i Stat & Styring (via idunn.no, krever abonnement).

Kontakt oss gjerne på nfp@uib.no om du har flere spørsmål.

Vi ser frem til et godt samarbeid!