Hjem
Norsk Forvaltningspanel

Rapporter og dokumentasjon

Her finner du rapporter som oppsummerer noen av resultatene fra forvaltningspanelet, samt dokumentasjon på datainnsamlingen.

Respondenter
Foto/ill.:
ideas2evidence

Hovedinnhold

I etterkant av hver runde med datainnsamling skriver vi en rapport som oppsummerer noen hovedfunn i undersøkelsen. Rapporten inneholder også nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk medborgerpanel.

Rapporter: Runde 1 

Metoderapporter: Runde 1

Kodebøker: Runde 1: Utvidet datasett kun tilgjengelig i SAFE og offentlig tilgjengelig datasett. For engelsk, se de engelske sidene våre.