Hjem
Norsk forvaltningspanel

Rapporter og dokumentasjon

Her finner du dokumentasjon på datainnsamlingen i Norsk forvaltningspanel, samt rapport som oppsummerer noen av resultatene fra første runde av forvaltningspanelet.

Grafer som forteller hvor godt represenert hver enhet i sentralforvaltningen er i Norsk forvaltningspanel
Deltakelse runde 4
Foto/ill.:
ideas2evidence

Hovedinnhold

Metoderapporter: Runde 1, runde 2, runde 3, runde 4 (kommer snart)

Kodebøker: Runde 1, runde 2, runde 3, runde 4 (kommer snart)

I etterkant av runde 1 med datainnsamling ble det også skrevet en rapport som oppsummerer noen hovedfunn i undersøkelsen. Rapporten inneholder også nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk medborgerpanel.

Rapporter: Runde 1