Hjem
Norsk forvaltningspanel
Publikasjon

Norske byråkrater har høyere tillit til andre mennesker enn «vanlige folk»

Ny artikkel i Stat og Styring bruker data fra Norsk Forvalningspanel (NMP) og kartlegger meningene til ansatte i flere norske forvaltningsorganer rundt utdanningsbakgrunn, trivsel, og fartstid i sentralforvaltningen. I tillegg blir forvalningspaneltes respondenters holdninger rundt tillit sammenlignet med svarene til respondenter i Norsk Medborgerpanel (NMP) under samme spørsmål.

Stockphoto, Colorbox
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Professorene Tobias Bach fra Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo (UiO), Jarle Trondal fra Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag på Universitetet i Agder (UiA), og Jacob Aars fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen (UiB) har skrevet artikkelen «Hele livet i staten» som er publisert i 2022 sitt første nummer av tidsskriftet Stat og Styring. Artikkelforfatterne har brukt data fra Norsk forvaltningspanel og kommet med flere analyser av deskriptive data fra den første runden av denne spørreundersøkelsen.  Dataene måler svarene til 2279 ansatte i departementer, direktorater og tilsynsorganer.

Dette er et viktig bidrag i innsatsen på å kartlegge norske byråkraters holdninger og deres utvikling over tid som er det overbærende målet til Norsk forvaltningpanel. I tillegg er datainnsamlingen og spørsmålene av design lignende det en finner i Norsk medborgerpanel, slik at det i prinsippet er mulig å gjøre sammenligninger mellom utvalget fra norsk forvaltning er med utvalget trukket fra den generelle norske befolkningen i Norsk medborgerpanel.

«NPF vil kunne gi forvaltningsforskningen i Norge et nytt løft, hvor vi går fra mange, små og ukoordinerte undersøkelser mot et tettere samarbeid om færre, større og koordinerte undersøkelser basert på samarbeid mellom forskningsmiljøene.»

Bach, Trondal, og Aars, 2022

Av utdanningsbakgrunnen som dominerer blant departementsansatte er statsvitenskap, offentlig administrasjon og juss, mens natur- og ingeniørfag er den mest vanlige utdanningsbakgrunnen blant respondenter som også er ansatte i direktorat. På det som omhandler tilfredshet med arbeidsplassen svarte 60 prosent positivt til at de gjerne kunne tenke seg å jobbe i samme organisasjon resten av sine karrierer. Et flertall av svarer også at de aldri eller nokså sjelden leter etter ny jobb. Professorene undersøkte også fartstiden respondenter har hatt i forvaltningen, der 40 prosent departmentansatte har jobbet i forvaltningen i mer enn 20 år og 50 prosent har hatt nåværende stilling i ett til fem år. Det ble også foretatt en sammenligning med repsondeters svar fra medborgerpanelet.  På spørsmålet «Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?» stilte hele 90 prosent av respondentene i forvalningspanelet seg i positiv grad innstilt til denne påstanden, mens tilsvarende tall for medborgerpanelet er 75 % positiv grad enig i påstanden.