Hjem
Norsk forvaltningspanel
Våren 2023

Ny koordinert runde av Norsk forvaltningspanel!

Denne våren blir tredje runde av Norsk forvaltningspanel sendt ut. Denne gangen er Forvaltningspanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

Logo av Norsk forvaltningspanel, Norsk representantpanel og Norsk medborgerpanel
Foto/ill.:
DIGSSCORE

Hovedinnhold

Norsk forvaltningspanel har siden 2020 bidratt til forskning på norsk demokrati og styring. Denne våren vil Norsk forvaltningspanel være en del av en koordinert undersøkelse sammen med to andre strukturer ved Universitetet i Bergen. Disse er Norsk representantpanel, som består av folkevalgte politikere på alle nivå, og Norsk medborgerpanel, som består av et representativt utvalg av innbyggere over 18 år. Tilsammen utgjør de infrastrukturen KODEM - Koordinerte online paneler for forskning på demokrati og styresett.

Målet med KODEM er å sammenlikne og studere holdningene til ulike nøkkelpopulasjoner i den norske demokratiske styringskjeden. Den koordinerte strukturen gir unike data som kan brukes til å få bedre kunnskap om Norges demokrati og norske styresett.

KODEM ble opprettet av DIGSSCORE ved Universitet i Bergen sammen med forskere fra både Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Tromsø, NORCE, og Institutt for Samfunnsforskning. Pilotprosjektet til KODEM, KODEM_DEMO, kan du lese mer om her.