Hjem
Prosjekt: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
Å TILRETTELEGGE FOR AT STUDENTENE SKAL LYKKES

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

Workshop om en metode for å oppnå lavere frafall, bedre resultat og bedre trivsel blant studentene.

Stigemodellen
Foto/ill.:
Harald Åge Sæthre

Mange leiter et den ene årsaken til at studenter slutter på et studium. Sannheten er at årsakene vil variere mye fra studium til studium. I noen tilfeller har situasjonen på arbeidsmarkedet stor innvirkning, andre steder sliter studentene med ensomhet, manglende motivasjon eller at de ikke har de nødvendige forutsetninger. Og i regelen er det ikke en, men flere årsaker som samlet gjør at studenten slutter.

Stigemodellen som presenteres i denne workshopen vil være et verktøy som kan brukes for å kunne systematisere arbeidet med å identifisere problemområder i et hvilket som helst studium. Modellen beskrives ved at Sæthre går inn i de ulike problemområdene, refererer forskning og erfaringer og gir konkrete eksempler på tiltak.

Målgruppen er alle som arbeider med å tilrettelegge for studentene før de kommer, når de starter opp og underveis i studiene. Spesielt henvender workshopen seg til:

- faglige og administrative utdanningsledere 
- studieadministrativt ansatte
- kommunikasjonsansatte som arbeider med opptak
- ansatte i SAMMEN (Studentsamskipnaden på Vestlandet)
- tillitsvalgte studenter på alle nivå

Spesielt vil vi anbefale denne workshopen for de som nå skal arbeide med mentorordninger, de som står ansvarlig for mottaket av nye studenter til høsten og de som rekruttere studenter til Universitetet i Bergen.

Opplegg:

Foredrag (45-60 minutter) deretter arbeid i grupper med oppgave knyttet til deltagernes egen situasjon.

Ansvarlig: Harald Åge Sæthre

Foredraget er en kortversjon av Sæthres bok – Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes 

 

Dette seminaret er det fjerde arrangementet ved UiB som følger opp det nasjonale nettverket som er i gang.

Les mer på nettsiden ved Universitetet i Bergen

eller gå direkte til det nasjonale nettverket