Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Pågående utviklingsprosjekter på UiB

Denne oversikten er under utarbeidelse. Innspill mottas med takk!

Hovedinnhold

Innspill til oversikten, eller NG5- prosjektet?

Kjenner du til pågående prosjekter som er relevante? Ta kontakt her!

 

Tema 

Hva/ Kommentar 

Berørte/ Målgruppe/Interessenter 

Kontakt 

ORG 2022 

 

UiBs ansatte, studenter og eksterne brukere 

 

 

Ny digitaliseringsstrategi*  

Digitalisering omfatter mer enn digitale verktøy, digital lagring og digital bearbeiding av data og informasjon. Digitalisering endrer arbeidsprosesser, organisering og samhandling internt og eksternt.  

UiBs ansatte, studenter og eksterne brukere 

ITA, Tore Burheim 

BOTT 

Universitetenes kontrakter knyttet til økonomi-, lønn og HR-systemer (ERP-systemene) må fornyes,  ønsker BOTT å gå sammen om anskaffelse av felles, standardiserte arbeidsprosesser BOTT-ERP og BOTT Sak/arkiv 

BOTT – enhetlig tilgangsstyring og brukeradministrasjon – IAM. Skal konkret erstatte Sebra på UiB 
 
Målet er mindre tid på punching,  flere selvbetjente løsninger, mer tid til brukerstøtte, rådgivning og analyse.  
 
Sannsynligvis  i drift 2020/2021. 

  

 

HR, Sonja Dyrkorn 

SA, Ingvild Greve 

CERES 

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 

 

SA, Christen Soleim 

Dig UiB 

Lærings og formidlingsutvikling, Verktøy og tjenesteutvikling og Digitalt arkiv/LOR 

 

KA, Marianne Huuse  

Håndtering av henvendelser ved UiB 

 

Dette prosjektet har som mål å håndtere brukerbehov på en bedre måte overfor søkere, studenter og ansatte 

 

 

SA, Anne Marit Soltveit Pettersen 

Skype for business  

 

Prosjekt for å gå bort fra fasttelefon. Mer fleksibilitet, logg på der du er. Pågående utrulling  

 

Alle ved UiB 

ITA, 

Robotifisering 

 

Prosjektet ser på muligheter for robotifisering, og flere oppgaver er allerede robotifisert, for eksempel tilrettelegging av eksamen. Gjelder alle avdelinger. Kartlegger en serie arbeidsoppgaver på tvers og undersøker om dette er så regelstyrt at robot kan overta arbeidsoppgaven. 
 
IBM Watson 
Andre? 

 

Alle ved UiB 

 

ITA 

Organisasjonsutviklingsprosjekt EIA 

Internt 2016/2017 

EIA, brukere av EIA sine tjenester 

EIA, Even Berge