Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Aktuelt

NG5-prosjektet, Informasjonsinnhenting

Prosjektet; NG5 er nå inne i en fase der ressursgruppen innhenter informasjon.

Hovedinnhold

Prosjektet arbeider for tiden med informasjonsinnhenting, og medlemmene i ressursgruppen arbeider inn mot sine avdelinger. Vi jobber for å skaffe oss en oversikt over alle utviklingsprosjekt som pågår ved UiB, og som har betydning for oss som arbeider i sentraladministrasjonen. Summen av alle prosjektene skal danne bakteppet for måten vi i fremtiden skal arbeide på, og hvordan vi skal arbeide sammen for å nå UiBs strategiske målsettinger.

Medlemmene fra de ulike avdelingene som sitter i ressursgruppen arbeider på forskjellige måter med informasjonsinnhentingen. HR-avdelingen har valgt å sende ut en mail til alle ansatte i avdelingen der de ber om innspill.  Ved Studieadministrativ avdeling er det etablert en arbeidsgruppe for NG5 prosjektet. Gruppen vil via eksisterende kanaler (e-post, allmøter, seksjonsmøter) både følge opp og formidle bestillinger fra prosjektet til de ansatte og samle innspill fra de ansatte ved avdelingen til prosjektet.  Ved behov vil gruppen initiere allmøte for avdelingen.