Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Aktuelt

NG5 - Slik arbeider ressursgruppen

Mange er nysgjerrige på hvordan de forskjellige gruppene i prosjektorganisasjonen arbeider, og her gir vi et lite innblikk i hvordan ressursgruppen jobber.

Hovedinnhold

Frem til nå har ressursgruppen jobbet samlet for å innhente ulik, nødvendig informasjon om blant annet pågående utviklingsprosjekter v/UiB som inkluderer sentraladministrasjonen. Avdelingene har presentert seg for gruppen, og vi har arbeidet oss frem til en større forståelse av arbeidet gruppen skal gjøre. Fremover vil arbeidet organiseres i tverrfaglige team etter modell fra prosesstenkningen i Design Thinking.

Vi nærmer oss selve ideutviklingsfasen, der de gode ideene skal skapes, utvikles og prøves. Dette skal vi arbeide med i hele februar, og ansatte som har gode ideer til hvordan vi i fremtiden organiserer våre arbeidsprosesser, må ta kontakt, enten med prosjektledelsen eller med sine representanter i ressursgruppen.

Mars er satt av til kartlegging, mens april blir dedikert til konkretisering; Hvilke forslag går vi videre med? Hvordan går vi videre med dem? Hvem gjør hva? Dette vil vi komme tilbake til med nærmere informasjon.

Frem mot levering av innstillingen til styringsgruppen i juni, vil arbeidet hovedsakelig bestå av skriving. Skriveperioden vil derfor bli i mai og første halvdel av juni.

Prosjektets e-postadresse er: ng5-prosjektet@uib.no