Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Aktuelt

NG5 - Prosjektgruppens innstilling til styringsgruppen vedr. ombyggingen

I går ble prosjektgruppens innstilling knyttet til ombyggingen av Nygårdsgaten 5 klar til å sendes over til videre behandling i styringsgruppen. Styringsgruppen har møte i neste uke, og det er forventning til at også styringsgruppen behandler denne saken i sitt møte 14.02.18. Videre saksgang blir orientering til forhandlingsutvalget og IDU, før saken oversendes universitetsdirektøren for endelig beslutning.

Hovedinnhold

Prosjektgruppen vedtok i går å innstille til at hele bygget rehabiliteres under ett, og at det skaffes til veie erstatningslokaler til ansatte som av den grunn må flytte ut av Nygårdsgaten 5. 

Verneombudene i sentraladministrasjonen har vurdert de to alternativene opp mot hverandre. I vurderingene er tidsperspektivet gitt avgjørende vekt. Det vil være en vesentlig mindre belastning for organisasjonen med en kortere byggeperiode. Det vil bli en samlet utflyttingsprosess og ikke minst blir det en samlet innflyttingsprosess. Verneombudene er særlig opptatt av hvilke arbeidsforhold som pågående byggearbeid vil skape for de som sitter igjen om huset skal bygges om etasje for etasje. Utfordringer knyttet til lyd, lys, støv og manglende nærhet til utflyttede avdelinger må adresseres i dette alternativet. Dersom bygget blir renovert i ett trinn, påpeker verneombudene nærhet til resten av universitetet, evt. samlokalisering i erstatningslokaler og at erstatningslokalene er hensiktsmessige for avdelingene sin drift. Prosjektet vil enklere kunne hente ut ønskelige organisasjonsmessige effekter, organisasjonsstruktur, plassering på tvers av avdelinger, digitale løsninger etc, om en går for en kort byggeperiode med samlet felles innflytting. Verneombudenes råd ut fra et HMS-perspektiv er at prosjektet går videre med alternativ to, byggeperiode på estimert 18 måneder.