Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
NG5-prosjektet

NG5 - Interessante funn i brukerhenvendelsesprosjektet

Brukerne har tatt tempen på sentraladministrasjonen

Hovedinnhold

Prosjektet har i en tid jobbet med å skaffe rede på alle utviklingsprosjekt, små og store, som foregår på UiB. Som et resultat av dette, har vi for eksempel fått i stand et tettere samarbeid med forprosjektet "Håndtering av henvendelser ved UiB", som ledes av Anne Marit Soltveit Pettersen.

En av hovedmålsettingene for NG5-prosjektet, er at våre brukere skal oppleve bedre tjenester ved at sentraladministrasjonen samlokaliseres. Med dette bakteppet, var det i dag svært interessant å få presentert hovedtrendene fra undersøkelsen som er gjort i brukerhenvendelsesprosjektet. Ansatte fra ulike fakultet er intervjuet om sitt syn på, og forventninger til, sentraladministrasjonen, og om hva de synes fungerer bra, og hvilke områder som har tydelige forbedringspotensialer.

Vi sitter igjen med flere momenter som NG5-prosjektet vil ta med videre inn i sitt prosjekt. Under er noen eksempler på trender/funn:

  • Hvis det haster ringer man, så det gjelder å ikke være nyansatt som ikke kjenner så mange. «De blir gjerne litt sure, og jeg føler at jeg forstyrrer, men det funker.»
  • Hvem er egentlig sentraladministrasjonen? «Å ja, det er drift, bibliotek og IT»
  • Hvem gjør hva i sentraladministrasjonen?
  • Hvor går grensen mellom det vi gjør på fakultetene og det de gjør i sentraladministrasjonen?
  • «Vi bruker mye Google når vi skal finne UiB-opplysninger»
  • «Hvis ikke de kan hjelpe oss med det vi trenger, hvorfor har vi da en slik avdeling?»

Resultatene viser med all tydelighet at vi har mye å hente på å arbeide sammen for legge bedre til rette for våre brukere. Vi må utvikle tjenestene fra brukernes perspektiv for å kunne oppnå målsettingen