Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Aktuelt fra NG5-prosjektet

Innstilling til universitetsdirektøren angående ombygging av NG-5

Universitetsdirektøren har fått oversendt styringsgruppen anbefaling om at hele bygget bør rehabiliteres under ett, og at det skaffes til veie erstatningslokaler til ansatte som må flytte ut av Nygårdsgaten 5 i ombyggingsperioden.

Hovedinnhold

Med dagens antall ansatte, vil omlag 200 personer ha behov for midlertidig plassering. Konservatorene blir værende i byget under ombyggingen.

To alternativer

Alternativ 2 av følgende alternativer ble valgt

 1. Ombyggingen skjer gradvis 
 2. Bygge om hele bygget under ett 

Alternativ 1 – Ombyggingen skjer trinnvis 

 • Arbeidene vil ta nærmere 3 år 
 • HMS-utfordringer i forhold til sikkerhet, støy og ulemper 
 • Man mister effekten av at alle starter opp i nytt bygg samtidig 
 • Isolert sett rimeligere fordi vi slipper å betale ekstern husleie 

    Fremdrift

 • Prosjektering og planlegging; August 2018 – Februar 2019 
 • Start byggearbeider; Mai 2019 
 • Ferdigstilling byggearbeider; Mai 2022 

  
Alternativ 2 – Bygge om hele bygget under ett 

 • Arbeidene vil ta 1,5 år, muligens noe kortere tid 
 • Alle må flytte til erstatningslokaler 
 • Kortere tid i midlertidighet 
 • Man får effekten av at alle flytter inn i nytt bygg samtidig 
 • ETT TRINN – Rehabilitere 8, 6, 5, 4, 3 og mindre tilpassinger i 2 og 1 etg

     Fremdrift

 • Prosjektering og planlegging; August 2018 – Juni 2019 
 • Start byggearbeider: August 2019 
 • Ferdigstilling byggearbeider: Januar 2021

Verneombudenes vurdering

Verneombudene i sentraladministrasjonen har i sin vurderingene gitt tidsperspektivet avgjørende vekt. Ombudenes råd ut fra et HMS-perspektiv er at prosjektet går videre med alternativ to, byggeperiode på estimert 18 måneder. 

Det vil være en vesentlig mindre belastning for organisasjonen med en kortere byggeperiode. Og det vil bli en samlet utflyttingsprosess og ikke minst blir det en samlet innflyttingsprosess.

Dersom bygget blir renovert i ett trinn, anbefaler verneombudene nærhet til resten av universitetet, eventuelt samlokalisering i erstatningslokaler og at erstatningslokalene er hensiktsmessige for avdelingene sin drift.

Prosjektet vil enklere kunne hente ut ønskelige organisasjonsmessige effekter, organisasjonsstruktur, plassering på tvers av avdelinger, digitale løsninger etc, om en går for en kort byggeperiode med samlet felles innflytting.