Hjem

Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Aktuelt

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm deltar i informasjonsmøte 8. mars

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm innleiar på i informasjonsmøte i aulaen torsdag 8. mars.

Det er duket for nytt informasjonsmøte for ansatte i sentraladministrasjonen og for ansatte som i dag har sin arbeidsplass i Nygårdsgaten 5. I møtet vil Kjell Bernstrøm innlede og dele sine tanker om prosjektet. 

Anne Marit S. Pettersen vil orientere om foreløpig resultat i brukerhenvendelsesprosjektet, og Ellen Lien vil orientere om status og fremdrift i prosjektet. I følge fremdriftsplanen er ressursgruppen nå i gang med kartleggingsarbeidet som skal legge grunnlaget for rapporten som gruppen skal levere i begynnelsen av juni.