Hjem

Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Allmøte - NG5

Prinsipper for samarbeid i NG5

Hvordan kan vi nå målene for NG5- prosjektet? Ressursgruppen legger frem sitt foreløpige arbeid for innstillingen som skal være klar i juni.

Student Center
Foto:
Student Center

I Egget 16. mai vil ressursgruppen presentere ulike forslag som har vært behandlet i NG5-prosjektet denne våren.

Prinsipielle anbefalinger: Hvordan kan vi nå målene for prosjektet?

 • Økt samarbeid og kompetansedeling i sentraladministrasjonen
 • Bedre tilgjengelighet, økt kvalitet i tjenester og service for brukere
 • Bedre felles ressursutnyttelse mellom avdelingene
 • Etablere arbeidsplasser som ivaretar et stimulerende arbeidsmiljø, og som er best mulig tilpasset framtidige funksjoner og oppgaver
 • Økt fleksibilitet i arealdisponering og arealbruk i tråd med regjeringens krav til statlige arbeidsplasser
 • Økt bruk av digitale løsninger
   

Konkrete tema – med anbefalinger

 • Kantine/Kafe (Team 1)
 • Plassering bedriftshelsetjenesten (Team 1)
 • Egen juridisk avdeling (Team 1)
 • Prinsipper for flyt i bygget: Tilhørighet vs fleksibilitet (Team 1)
 • Servicesenter (Team 2)
 • Egen BOA-avdeling (Team 3)
 • Prosjektrom og labber (Team 3)
 • Konferansesenter (Team 4)