Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Nyheter

Fleksiordning og fremragende rekruttering

Hvordan dele og standardisere kompetanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene? Institutt fra biovitenskap kom med sine ideer i Spørretimen. Samme uke ble løsning for sykkelparkering, garderober og konferanserom diskutert i ressursgruppemøtet.

Neste
Mann ser i kamera
Christian Jørgensen, fra Institutt for Biovitenskap
1/2
Kvinne smiler til kamera
Torunn Valen, Studieadministrativ avdeling
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Sentraladministrasjonen må  ta inn over seg at avstanden mellom sentraladministrasjonen og klasserommet i svært mange tilfeller er for stor. Torsdag 26. april møtte Christian Jørgensen fra Institutt for biovitenskap opp på prosjektkontoret med forslag til å gjøre noe med både dette, og andre problemstillinger. 

Fleksiordning som bryter ned barrierer og bygger samhold

Forslaget fra Jørgensen var at ​​​​alle nyansatte begynner i sentraladministrasjonen, hvor man får opplæring og knytter relasjoner. Når man så etter en tid er klar for å gå ut, settes det i gang merittering; prestisje og høyere lønn. Målet må være å få de flinkeste ut.

Etter en tid kan man så gå tilbake til sentraladministrasjonen for en periode, eller man kan hospitere ved andre fakultet. På den måten knytter man tettere bånd til andre i organisasjonen, og vi ville få en større flyt av mennesker. Det er viktig at det er de erfarne som må ut.

Ved større rotasjon vil man kunne oppnå å styrke identiteten, øke kompetansen og styrke samholdet. I tillegg vil ha hvisket ut de store, lokale kulturforskjellene som nå preger organisasjonen.

Hvordan rekruttere for fremragende undervisning og forskning?

Dette var et annet moment som ble fremhevet. Dersom UiB aktivt skal arbeide mot å være fremragende, bør vi se til andre land som har fremragende undervisning og forskning også når det gjelder ansettelser. Slik dette foregår i dag, utformes dette for langt nede i organisasjonen, av for eksempel instituttledere som har det alt for travelt.

Andre innspill som fremkom: Hva med å kreve en søknad formulert som en beskrivelse av hva man vil forske på, og ikke vektlegge mest hva man har gjort? Hva om søkeren er lei det hun har gjort?


Ikke bare være, men faktisk få det til

En annen oppmøtt fra sentralaministrasjonen, Torunn Valen(SA), pekte på at nå har vi virkelig en sjanse til å arbeide for å være mer samlet, ikke bare fremstå som mer samlet, men faktisk være det.


Tilbakemeldingene fra fakultetene om behov standardisering, serviceerklæring  og kortere vei mellom institutt og sentraladmisnistrasjon kan vi nå gjøe noe med. 

Fasiliteter som et konferansesenter i Ng5 sparer ikke bare UiB for mye penger, men det gjør det enklere å organisere seminarer og konferanser. Konferansesenter var også ett av flere tema som også ble diskutert i ressursgruppemøtet denne uken. 

Nytt bygg - et levende konferansesenter

Dette var noe av det som det var enighet rundt etter ressursgruppens møte, som ble holdt mandag 23. april

Sykkelparkering

 • Under tak, med enkel tilkomst på gateplan og mulighet for innlåsing. Besøkende må kunne parkere trygt og tørt på bakplassen, gjerne i nærheten av hovedinngangen.
 • Transportsykler må ha adgang til samme trygge, tørre og frostfrie parkering
 • Lademuligheter for el-sykler
 • Kunne rengjøre og vedlikeholde syklene

Garderober

 • Adskilte garderober for kvinner og menn
 • Låsbare garderobeskap for tørt og skittent tøy, noen for motorsykkeldress
 • Tørkeskap  eller tørkerom  
Konferansensenter
 • Konferansesenter som kan romme mange deltakere - 300 deltakere
 • Kan deles opp i mindre enheter
 • Nærhet til kantine
 • Film- og streamingutstyr
 • Lett adkomst for eksterne
 • Mål: Et levende senter for UiB!