Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
NG5 aktiviteter

Det nærmer seg deadline

Prosjektet har gjennom vinteren arbeidet med å utrede mulighetene for å skape inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser og arbeidsprosesser i Nygårdsgaten 5. Fredag 15. juni skal innstilling leveres til universitetsdirektøren.

Hovedinnhold

Rapporten fra ressursgruppen skal ferdigstilles og oversendes til styringsgruppen 8. juni. 15. juni skal innstilling fra styringsgruppen leveres til Kjell Bernstrøm.

Forut for dette er kalenderen fylt med møter, samlinger og tidsfrister

  • 24. mai: Møte i styringsgruppen
  • 25. mai: Samling for mellomlederne i sentraladministrasjonen
  • 28. mai: Ressursgruppen møtes for å ferdigstille sitt arbeidet med rapporten
  • 4. juni: Samlet rapport blir lagt frem i møte med ressursgruppen
  • 5. juni: Møte i styringsgruppen
  • 8. juni: Frist for oversending av rapport fra ressursgruppen til styringsgruppen
  • 13. juni: Møte i styringsgruppen
  • 15. juni: Frist for oversending av innstilling fra styringsgruppen til universitetsdirektøren