Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Nyheter

Ng5 - Ressursgruppens rapport er nå ferdig

Ressursgruppens rapport til prosjektet Nygårdsgaten 5 er nå tilgjengelig. Dermed markerer det den endelige slutten på ressursgruppens grundige arbeid med anbefalinger for bedre tjenesteleveranser og arealer som er godt tilpasset arbeidsoppgavene.

Medlemmer fra ressursgruppen på Solstrand
Solstrand februar 2018: Innledende runde om samarbeid på tvers, - praktisk talt.

Hovedinnhold

Et viktig formål med NG prosjektet i sin helhet er å oppnå bedre tjenesteleveranser, modernisere arbeidsprosesser og oppnå økt tilgjengelighet for brukerne. Det skal resultere i arealer som er godt tilpasset arbeidsoppgavene og som gjør det mulig å realisere ressursmessige gevinster gjennom bedre samordning og god arealutnyttelse.

Mandatet til ressursgruppen var å konkretisere målene til prosjektet, undersøke tilsvarende prosjekt, se på analyse av arbeidsprosesser, framtidens arbeidsmåter og organisering, og utforming avarbeidsplasser. Deltakerne har bidratt med fagkompetanse fra egen avdeling for innspill, ideer og forslag til løsninger for prosjektets hovedmålsettinger.

Ressursgruppens rapport: Utvikling av Nygårdsgaten 5 som fellesbygg for sentraladministrasjonen er vedlagt i sin helhet.

Styringsgruppen skal i møte over helgen ta stilling til om deres innstilling kan sendes før sommeren som opprinnelig planlagt.