Hjem
Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden Sør

Allégaten 64

Nybygget i Allègaten 64 skal bidra til å oppfylle UiBs visjon om «universitetet uten vegger». Bygget er planlagt som en møteplass mellom universitet og næringsliv, der deler vil leies ut til relevante bedrifter.

Hovedinnhold

Bygget blir et tyngdepunkt for forskning i informatikk og integrering av IKT på tvers av realfagene. Nybygget får moderne og fremtidsrettet læringsarenaer som inviterer til samhandling, utprøving og skaperglede. Det skal legge til rette for et inkluderende og stimulerende miljø der forskere og studenter møter nærings- og samfunnsliv.

Målet er at Allégaten 64 skal være et gravitasjonspunkt for klyngene i området og et innovasjonssenter for realfagene. Nybygget er en forutsetning for å realisere universitetets ambisjoner om økt samarbeid med omverden, nye undervisningsformer og større innovasjonskraft for realfagene.