Hjem
Det norske institutt i Athen

Kulturutveksling

Hovedinnhold

  • Det norske institutt i Athen deltar i kultursamarbeid mellom Norge og Hellas i samarbeid  med Den kongelige norske ambassade i Aten.
  • Instituttet kan støtte individuelle aktiviteter knyttet til UHR sektoren i Norge innenfor kultur og i skjæringspunktet mellom kultur og forskning, nyere historie og samfunn.