Hjem
Det norske institutt i Athen

Støtte til forskning

Støtte til norske forskeres aktiviteter i Hellas er ett av Det norske institutt i Athens viktigste satsingsområder.

Hovedinnhold

Instituttet, som ett av 19 utenlandske institutter i Athen, fungerer som bindeledd mellom norske og greske forskningsmiljøer. Det er en aktiv og juridisk anerkjent bidragsyter til å utforske, preservere og presentere den greske historien.

I den forbindelse har instituttet organisert og ledet flere arkeologiske forskningsprosjekter relatert til historie, klassiske studier, antikkens filosofi, religion, og innenfor samfunnsfag og humanitære fagområder generelt, og likeledes innenfor studier av nåtidskulturen og kunst.

For nærmere informasjon om avsluttede og aktive feltprosjekter, samt om prosedyrer for å søke om tillatelsetil å forske i Hellas, se menypunktet 'Forskning' på denne websiden

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og/eller fyll ut skjemaet nedenfor.