Hjem
Det norske institutt i Athen

Studentemner

Det norske instituttet i Athen tilbyr kurs i sammarbeid med andre institutter i Norge

ANT2222 studenter
Foto/ill.:
NIA

Hovedinnhold

Det norske institutt i Athen tilbyr årlig følgende kurs:

ANT2222 – Athen i klassisk tid.
Emnet er på bachelornivå, gir 10 stp, og er faglig forankret ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Undervisningen finner sted i Athen i første halvdel av vårsemesteret hvert år, og består av en kombinasjon av forelesninger og ekskursjoner med undervisning ved monumentene.
Se emneside for ANT2222 her

ANT2221 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr.) Påbygning. 
Emnet er på bachelornivå, gir 5 stp, og er faglig forankret ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.
Emnet ANT2221 bygger på ANT2222 – Athen i klassisk tid, og må tas sammen med dette.
Se emneside for ANT2221 her

HIS131 – Det antikke Hellas’ historie. 
Emnet er på bachelornivå, gir 10 stp, og er faglig forankret ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Emnet er åpent for alle studenter med studierett ved UiB, samt hospitanter, dvs. studenter med studierett ved andre norske universitet og høyskoler. Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og undervisning/elevframlegg ved monumentene.
Les Ingrid Endals rapport fra årets kurs (2017) på nettsidene til Det humanistiske fakultet, UiB: “Historiestudentar gatelangs i Athen
Se emneside for HIS131 her

Polis og fysis – et filosofiemne i Athen 
Polis og fysis—byen og naturen—er tema. Emnet vil gi en bred og grundig innføring i den greske tenkning omkring etikk, politikk og natur. Sokrates, Platon og Aristoteles vil være hovedfigurer, men vi vil også ta for oss før-sokratikere, tragedieforfattere, sofister og politiske talere. Disse rammene vil gi en dypere forståelse av tenkningens opphav og utvikling. Emnet er faglig forankret ved  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF), Universitetet i Bergen, og undervisningen finner sted i Athen 23. april – 11. mai.
Emnet er åpent for studenter ved alle norske universitet og høyskoler. Les mer her
infoskriv_athenkurs_v2018_utkast_hf_pr_11.10.2017_3

Etterutdanningskurs for lærere
NIA har arrangert årlige etterutdanningskurs for lærere. Disse har gått over 1 uke om høsten, og er spesielt rettet mot lærere ved videregående skoler i Norge som underviser i fagene historie, filosofi, Antikkens språk og kultur, men også lærere innenfor andre fagfelt kan ha utbytte av kursene. Det vurderes oppstart igjen fra 2022.

Fra forhåndsomtalen av kurset:
«Dette kurset kombinerer faglige ekskursjoner til kjente og mindre kjente monumenter, med foredrag og diskusjoner om overordnede spørsmål som bruk og konstruksjon av historien. Det vil gi nye perspektiver på vestlig historie ved å presentere Hellas også som et område mellom øst og vest. Det er nødvendig å kjenne til Hellas’ historie under skiftende imperier for å forstå ikke bare dagens Hellas og landets rike arv, men også mange av mekanismene som styrer utviklingen i det nord-østlige middelhavsområde for øvrig (Tyrkia, Syria, Libanon, osv.).»