Hjem
Det norske institutt i Athen

For forskere

Instruksjoner for de som er interesserte i å utføre arkeologisk forskning i Hellas

NIA excavations at the prehistoric site of Gourimadi, Greece
NIA utgravninger på det forhistoriske stedet Gourimadi, Hellas
Foto/ill.:
Z. Tankosic

Hovedinnhold

Viktig merknad: Det vises til nytt rundskriv fra Det greske kultur- og sportsdepartementet fra 6. september 2018 hvor det redegjøres for bestemmelsene og vilkårene angående søknad for nytt feltarbeid og forskningstillatelser. Vennligst se våre engelske nettsider for oppdatert informasjon.

Hovedrollen til Det norske institutt i Athen er å støtte forskning, hovedsakelig av norske forskere, men også andre internasjonale kvalifiserte forskere, som er interessert i å jobbe i Hellas og østlig del av Middelhavet. På den måten tjener instituttet som en forbindelse mellom forskere og de greske myndighetene som har ansvar for beskyttelse av antikviteter, slik som Hellenic Ministry of Culture and Sports (heretter Det greske departementet for kultur og idrett) eller dens regionale Directorates of Antiquities (eforias), som hører under General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage.

Vi tilbyr følgende til forskere:

  • Kontakt med det greske kulturdepartementet og dets underliggende institusjoner  (f. eks. museer, regionale direktorater, arkeologiske sider, osv.) og andre institusjoner relatert til arv og kulturell ressursforvaltning.
  • Assistanse med forskningstillatelse (feltarbeid og analyse/studie) for kvalifiserte forskere
  • Veiledning og råd om juridiske prosedyrer relatert til å gjennomføre forskning i Hellas
  • Adgang til museer og arkeologiske sider.
  • Tilgang til Det nordiske biblioteket og andre skolers og institutters bibliotek i Athen
  • Øvrig støtte, avhengig av tilgjengelighet og våre ferdigheter
  • Søkere som ikke er ansatt ved UiB eller UiO må betale timekostnader for bistand til å søke om prosjekter, gravetillatelser som må innsendes fra NIA. Vennligst kontakt oss vedrørende detaljer

For mer detaljert informasjon, vennligst se våre engelske nettsider