Hjem
Det norske institutt i Athen

Programmet for tilknyttede forskere

Det norske institutt i Athen (NIA) skal være et internasjonalt anerkjent samlingspunkt for forskning og bringe sammen forskere og prosjekter som kan dra nytte av NIA sin rolle som knutepunkt mellom Hellas og Norge.

Hovedinnhold

Programmet for tilknyttede forskere opprettet i 2022 har som mål å fremme rollen til Det norske institutt i Athen (NIA) som en internasjonalt anerkjent samlingspunkt for forskning og bringe forskere og prosjekter som kan dra nytte av NIA sin rolle som knutepunkt mellom Hellas og Norge under en felles akademisk paraply.

NIA, i kapasitet av å være en tilrettelegger for den norske universitetssektoren, tilbyr muligheter for akademikere og forskere som kan være både viderekomne eller tidlig i karrieren til å utføre forskning og individuelle studier i våre lokaler i Athen i kortere perioder (til og med 8 uker). Lengre opphold kan også muliggjøres i samråd med instituttet. I enkelte tilfeller kan NIA akseptere andre internasjonale akademikere og forskere dersom det foreligger prosjekter som kan være av interesse for eller involvere NIA. 

Vi tilbyr våre tilknyttede akademikere muligheten til å dra nytte av vårt internasjonale akademiske nettverk i Hellas og andre land, kontorplass i våre lokaler, tilgang til vårt Nordiske bibliotek (Nordic Library) og mulighet for å overføre bøker fra det Nordiske biblioteket til eget NIA-kontor. Til gjengjeld forventes det at tilknyttede akademikere tydeliggjør sin tilknytning til NIA i alle relevante akademiske kontekster og gjennomfører en åpen muntlig fremføring i våre lokaler i Athen. 

For å søke, vennligst fyll inn dette feltet og legg ved din CV.