Hjem

Norsk Journalistpanel

Hovedinnhold

Norsk Journalistpanel

Norsk Journalistpanel

Norsk journalistpanel er en internettbasert undersøkelse av norske journalister og redaktører. Mediene har en særegen makt til å sette dagsorden og informere befolkningen, og utgjør en viktig arena for debatt. Ved å følge journalister og redaktører over tid vil panelet innhente informasjon om hvordan de prioriterer, arbeider og oppfatter sentrale saksområder. Panelet er initiert av forskere ved Universitetet i Bergen, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål.

Panelet driftes av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) og finansieres av Universitetet i Bergen.

KODEM logo

KODEM: Koordinert forskning på demokrati og styresett i Norge

Gjennom KODEM_DEMO kunne forskere stille de samme spørsmålene i fire ulike sub-populasjoner på samme tid. Dette har ført til helt ny og unik kunnskap om det norske samfunnet.

Spørsmål om Norsk journalistpanel?

Kontakt oss på njp@uib.no