Hjem

NEWSREC

Hovedinnhold

NEWSREC logo

Les mer om prosjektet på prosjektets nettside.

NEWSREC-prosjektet tar direkte for seg et av de mest presserende spørsmålene som nyhetsmediene står overfor i dag: Hva er de nøyaktige forholdene under hvilke nyhetsanbefalingsteknologi er til det bedre eller verre for den demokratiske rollen til nyhetsmediene? Vi fokuserer på en av de mest omdiskuterte konsekvensene av nyhetsanbefalere: enkeltpersoners eksponering for og deling av likesinnede nyheter (selektiv eksponering og deling).