Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

27. november inviterer Forskningsrådet til informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram, Horisont 2020.
En referansegruppe med interne og eksterne medlemmer er oppnevnt av universitetsledelsen for å gi konkrete innspill til revidert handlingsplan.
6. desember arrangerer UiB konferansen Likestilling og kulturelt mangfold
Forskere kan nå søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering.