Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

UiB har inngått ny rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau., som nå tilbyr en ny webgate.
27. november inviterer Forskningsrådet til informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram, Horisont 2020.
En referansegruppe med interne og eksterne medlemmer er oppnevnt av universitetsledelsen for å gi konkrete innspill til revidert handlingsplan.
6. desember arrangerer UiB konferansen Likestilling og kulturelt mangfold
Forskere kan nå søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering.