Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekter i høyere utdanning med frist 15. mai 2014
For å styrke arbeidet med organisasjonsutvikling er det opprettet midlertidig stilling som prosjektleder i prosjektperioden til og med våren 2015. Etter intern utlysning er Kari Fuglseth ansatt som prosjektleder.