Hjem
Institutt for design

Nyhetsarkiv for Institutt for design

På Rothaugen skole bygges det en kjempebro av trespiler. Professor Petter Bergerud er arkitekt i dette samarbeidsprosjektet mellom Rothaugen og Institutt for design.