Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetetsstyret

Dagsorden til styremøte 19. januar 2017

Hovedinnhold

Styresak

Sakstittel

U.off.

S 1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

S 2/17

Orienterings- og referatsaker

 

S 3/17

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design

 

S 4/17

Rammer for fakultetets strategiarbeid

 

S 5/17

Prosess for valg av ledelsesmodell

 

S 6/17

Budsjettrammer for 2017

 

S 7/17

Retningslinjer for gjennomføring av vurdering og eksamen ved Institutt for kunst og Institutt for design vårsemesteret 2017

 

S 8/17

Prosess for revisjon av studieprogram i 2017

 

S 9/17

Administrativ ledelse ved Fakultet for kunst, musikk og design

 

S 10/17

Møteplan for 2017

 

S 11/17

Eventuelt