Hjem
Senter for dyphavsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for dyphavsforskning

Sjå kva som skjuler seg i Norges mest avanserte forskingsfartøy.
Regjeringa vil satsa meir på klynger og samarbeid på tvers av havnæringane og det marine forskingsmiljøet.