Hjem
Senter for dyphavsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for dyphavsforskning

Det nyoppussede Universitetsmuseet åpnet 14. oktober. Blant de mange høydepunktene i museet er en splitter ny utstilling om dyphavet.
HACON-prosjektet gir oss ny kunnskap om biologien og geokjemien til hydrotermale habitater langs midthavsryggen i isdekkede deler av Polhavet.