Hjem
Senter for dyphavsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for dyphavsforskning

En ny artikkel fra Tor Einar Møller om å utforske hvordan mikrober kan belyse fortidens klimaforhold har vært omtalt i en SCIPOD-episode.
På fredag disputerte Tor Einar Møller for ph.d.-graden sin.
Raman-spektroskopi av zirkoner gjør det mulig å skille mellom de virkelig nedarvede zirkonene og de som kan ha blitt introdusert under prøvebehandling.