Hjem
Senter for dyphavsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for dyphavsforskning

Sommerens tokt med G.O.Sars og Ægir er blitt laget en flott reportasje av i NRK
Tidlig i august ble GONORTH-toktet i regi av flere norske institusjoner avsluttet. På sitt siste ROV-dykk ble et nytt hydrotermisk felt, kalt Ultima Thule, oppdaget på Lucky Ridge!