Hjem
Senter for dyphavsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for dyphavsforskning

I forrige uke ledet fire medlemmer av Senteret for dyphavsforskning en feltekskursjon for kurset GEOV-109 Introduksjon til geokjemi ved en tidligere pyrittgruve i Sunnhordland Geopark.