Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Investeringer i forskning, innovasjon og utdanning er ikke bare økonomisk nødvendig, men også en samfunnsmessig forpliktelse, slår rapport om EUs framtidige kunnskapspolitikk fast.