Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Tre søkere har fått innvilget rekrutteringsstipendet BFS Starting Grants 2017. Samlet får prosjektene over 50 millioner kroner, og omhandler både middelalder, matematikk og universets opprinnelse.
UiB får tre av fem av landets Consolidator Grants frå det europeiske forskingsrådet (ERC).
Tirsdag var det oppstartsmøte for deltakerne i karriereprogrammet Momentum ved UiB.
Klimaforsker Eystein Jansen mener ekstern finansiering har vært en avgjørende faktor for suksessen Bjerknessenteret har oppnådd. Han har gode tips til forskere som ønsker seg eksterne midler gjennom Horisont2020.