Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Universitetet i Bergen har den høgaste suksessraten i konkurransen om støtte frå Horisont 2020 blant norske universitet. Meir enn kvar femte søknad har fått finansiering.