Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Starting in 2021, EU’s next research and innovation framework programme is called Horizon Europe. Kristof Vlaeminck from UiB’s Brussels Office explains what this will mean to UiB researchers.
UiB har kartlagt sin HR-praksis for forskere med sikte på status som «HR Excellence in Research». Arbeidsvilkår, rekruttering og karriere er noen av temaene som har vært diskutert i arbeidsgrupper.