Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.