Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.