Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Rektor oppfordrer fagmiljøene til å delta på EUs oppstartsarrangementer for det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet i juni og juli.