Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Se programmet og video fra mobliseringsarrangementet for EU-finansiert forskning og innovasjon på Universitetet i Bergen 14. januar 2022.